Контрольні питання курсу

І.Характеристика феодального способу виробництва.

3.Господарство, община та організація управління в стародавніх       германців за даними Цезаря, Тацита і археологічних пам'яток.
4.Місце середньовіччя в європейській цивілізації.
5.Письмові джерела з історії середньовічної Європи.
6.Господарство, землекористування та форми власності на землю у
франків в У І ст. Виникнення алоду.

10.Формування класу феодально залежного селянства у Франкській держа¬ві Каролінзької епохи.
11.Крупне феодальне помістя у Франкській державі Каролінзької епохи.


І5.Королівства вестготів і бургундів на території римської Галії.
І6.Гунни і Західна Римська імперія. Переворот Одоакра. Остготи в Італії.
17.Правління імператора Юстиніана у Візантії.
18.Народження Візантії.

20.Церква у ранній Візантії. Система державного управління.
21.Відносини Візантії з Київською Руссю в ІХ-ХІ ст.
22.Візантійське село за "Землеробським законом".

24.Виникнення королівства франків. Християнізація франків. Хлодвіг.
25.Криза королівської впади у франків і зростання ролі майордомів.
26.Франки в часи правління Карла Мартелла і Піпіна Короткого.
27.Імператор Карл Великий.
28.Судово-адміністративна влада франків в епоху Каролінгів. Роль імунітету і васалітету.
29.Розклад імперії Карла Великого.

31.Суспільний устрій і соціальна структура англосаксонського королівства в УІІ-Х ст.
32.Виникнення середньовічних міст в Європі.
 ЗЗ. Боротьба міст з сеньйорами та її наслідки.
34.Організація і характер виробничого процесу в середньовічних містах.
Економічна політика цехів в ХІУ-ХУ ст.
35. Торгівля в середньовічному місті. Кредитна і банківська справа.
36.Причини хрестових походів. Перший хрестовий похід.
37. Хрестові походи XIІ-XIIІ ст. та їх наслідки.
З6.Держави хрестоносців на Близькому Сході.
39.Соціально-економічний розвиток Франції в ХІІІ-ХІУ ст. Процес ліквідації серважу  та його наслідки.
40.Жакерія. Повстання в Парижі І356-І358рр. та його зв’язок з повстанням селян.
41.Франція в Столітній війні. Ослаблення королівської влади. Міжусобні
війни.
42.Реформи Карла УІІ. Завершення політичного об’єднання Франції в другій половині ХУ ст.
43.Виникнення Генеральних штатів, їх структура та функції. Характеристика станової монархії у Франції.
44.Норманське завоювання Англії. "Книга Страшного суду".
45.Генріх II Плантагенет  та його реформи.

47.Прихід до влади Тюдорів.
48.3агарбницькі війни англійської корони в Уельсі, Шотландії та Ірландії.
49.Англія в Столітній війні.
50."Велика хартія вольностей".
51.Виникнення англійського парламенту, його функції. Особливості станової монархії в Англії.
52.Англійське село в ХІУ ст. Повстання Уота Тайлера.
 53.Війна Червоної і Білої троянд в Англії.
54.Італійська політика німецьких імператорів.

57. "Золота булла". Політична роздробленість Німеччини в ХІУ-ХУ ст.
58.Боротьба зі скандинавським вторгненням англосаксів (кінець УІІІ- -
середина ХІ ст.)
59.Лангобарди в Паннонії. Лангобардське королівство в Італії.
60.Господарство і соціальна структура лангобардського суспільства за
едиктом Ротарі.
 61.Відносини власності, королівська і судова влада у лангобардів за
едиктом Ротарі.
62.Мусульманська Іспанія.
63.Розвиток італійських міст в ХІУ-ХУ ст. Міста-держави та політична
боротьба в них. Повстання чомпі у Флоренції.

 66.Ранньовізантійське місто і село. Повстання "Ніка".
66.УІІ ст. в історії Візантії.
67.Політичний і економічний розвиток Південної Італії в Х-ХІУ ст.
68. Реконкіста та її основні етапи.
69.Економічний і політичний розвиток окремих королівств на Піренеях.
Утворення єдиної Іспанської держави.

 7І.Візантія у УІІІ ст. Іконоборський рух.

 73.3міцнення і розвиток феодального ладу у Візантії в ІХ-ХІ ст. Зміни
в аграрному ладі.
74.Ремесло і торгівля у Візантії в ІХ-ХІ ст. Держава і церква.

76.Прихід до влади Капетінгів. Початок об’єднання Франції.


80.Виникнення єдиної німецької держави. Церковна політика Оттонів.

82.Візантія в другій половині ХІІІ-ХІУ ст.
83.Турецькі завоювання на Балканах. Падіння Константинополя.
84. "Священна Римська імперія" в ХІІ-ХІІІ ст.
85.Укріплення королівської влади у Франції в XIII- на початку ХІУ ст.

88.Середньовічні єресі.
89.Візантія в епоху правління Комнінів.
90.Каролінзьке відродження та його характер.
91.Університети в середні віки.
93.Розвиток наукових знань в У-ХІУ ст.
93.Героїчний епос середньовіччя.
94. Рицарська література.
95.Міська література. Міський театр.
96. Романське мистецтво і архітектура.
97.Готична архітектура і скульптура.
98.Культура Візантії в ранньому середньовіччі.
99.Розквіт культури Візантії в ІХ-ХІІ ст.


105.Загибель Візантії під ударами хрестоносців. Нікейська імперія.
106.Церква в ранньому середньовіччі.
107.Церква в ХІ-ХІІІ ст. Зростання папської влади. Монастирі і чернечі ордени.
 І08.Церква в ХІУ-ХУ ст.
І09.Середньовічний живопис. Книжкова мініатюра.