питання на 30

Контрольні питання курсу3.Господарство, община та організація управління в стародавніх       германців за даними Цезаря, Тацита і археологічних пам'яток.

5.Письмові джерела з історії середньовічної Європи.

10.Формування класу феодально залежного селянства у Франкській державі Каролінзької епохи.


І5.Королівства вестготів і бургундів на території римської Галії.

17.Правління імператора Юстиніана у Візантії.


20.Церква у ранній Візантії. Система державного управління.

22.Візантійське село за "Землеробським законом".


25.Криза королівської впади у франків і зростання ролі майордомів.

27.Імператор Карл Великий.

29.Розклад імперії Карла Великого.


32.Виникнення середньовічних міст в Європі.

34.Організація і характер виробничого процесу в середньовічних містах.
Економічна політика цехів в ХІУ-ХУ ст.

36.Причини хрестових походів. Перший хрестовий похід.

З6.Держави хрестоносців на Близькому Сході.

40.Жакерія. Повстання в Парижі І356-І358рр. та його зв’язок з повстанням селян.

42.Реформи Карла УІІ. Завершення політичного об’єднання Франції в другій половині ХУ ст.

44.Норманське завоювання Англії. "Книга Страшного суду".

47.Прихід до влади Тюдорів.

49.Англія в Столітній війні.

51.Виникнення англійського парламенту, його функції. Особливості станової монархії в Англії.

 53.Війна Червоної і Білої троянд в Англії.


57. "Золота булла". Політична роздробленість Німеччини в ХІУ-ХУ ст.

59.Лангобарди в Паннонії. Лангобардське королівство в Італії.

 61.Відносини власності, королівська і судова влада у лангобардів за
едиктом Ротарі.

63.Розвиток італійських міст в ХІУ-ХУ ст. Міста-держави та політична
боротьба в них. Повстання чомпі у Флоренції.


67.Політичний і економічний розвиток Південної Італії в Х-ХІУ ст.

69.Економічний і політичний розвиток окремих королівств на Піренеях.
Утворення єдиної Іспанської держави. 73.3міцнення і розвиток феодального ладу у Візантії в ІХ-ХІ ст. Зміни
в аграрному ладі.


76.Прихід до влади Капетінгів. Початок об’єднання Франції.
82.Візантія в другій половині ХІІІ-ХІУ ст.

84. "Священна Римська імперія" в ХІІ-ХІІІ ст.


88.Середньовічні єресі.

90.Каролінзьке відродження та його характер.

93.Розвиток наукових знань в У-ХІУ ст.

94. Рицарська література.

96. Романське мистецтво і архітектура.

98.Культура Візантії в ранньому середньовіччі.105.Загибель Візантії під ударами хрестоносців. Нікейська імперія.

107.Церква в ХІ-ХІІІ ст. Зростання папської влади. Монастирі і чернечі ордени.

І09.Середньовічний живопис. Книжкова мініатюра.